Вход / Регистрация Любими - 0 добавени Сравнение
0
img

Ръководство за използване на Suunto Core

Натиснете който и да е бутон и Вашият часовник Suunto Core ще се активира. След това можете да изберете езика, мерните единици, часа и датата. Използвайте горния десен бутон и долния ляв, за да променяте настройките и да преминавате към следващото меню чрез натискане на десния, разположен в средата (Mode)  бутон. Можете винаги да се върнете обратно като натиснете долния ляв (View) бутон. Когато направите желаните от Вас настройки, можете да направите основните настройки на часа на часовника.

 

Режими на работа


Вашият часовник Suunto има три режима на работа: TIME, ALTI & BARО и COMPASS. Преминаването към всеки от тях става чрез използването на разположения вдясно по средата (Mode) бутон. Достъп до визуално изображение на всеки режим може да се осигури чрез натискане на долния ляв (View) бутон. В тези изображения се съдържа допълнителна информация за настоящия режим. Така например, изобразяването на секундите е допълнителна информация към режима TIME.


Menu


В Menu можете да променяте стойности, да променяте настройки и мерни единици. За да влезете в Menu, задръжте разположения отдясно в средата (Mode) бутон, докато сте в някой от следните режими - TIME, ALTI & BARO или COMPASS. От Menu се излиза с натискане на горния ляв (Start Stop) бутон.


Осветление


Можете да активирате осветлението в какъвто и режим да се намирате като натиснете долния десен бутон (- Light). Осветлението се изключва автоматично след 5 секунди. Ако искате да имате осветление, докато сте в Menu, то трябва да го активирате в режимите TIME, ALTI & BARO или COMPASS преди да влезете в Menu.


Промяна на стойности


В Units можете да изберете някои от следните мерни единици:
• TIME: 24 ч/12 ч
• DATE: dd.mm/mm.dd
• TEMPERATURE: °C/°F (Celsius/Fahrenheit)
• AIR PRESSURE: hPa/inHg
• ALTITUDE: meters/feet


Промяна в основните настройки


В General можете да направите основните настройки, сред които:
• Бутон за включване и изключване на звука: on/off
• Бутон за включване и изключване на осветлението: on/off
• Бутон за смяна на езика: Английски, френски, испански, немски
Как се влиза в General от Menu:
1. Влезте в Menu като задържите бутона (Mode) в режимите TIME, ALTI & BARO или COMPASS.
2. Скролнете и изберете General като използвате (-Light).
3. Влезте с натискане на бутона (Mode).


Промяна в настройките за часа


Можете да промените настройките за чата като влезете чрез използване на Menu. За целта трябва да следвате тази последователност:
1. Влезте в Menu чрез задържане на бутона (Mode).
2. Скролнете, докато стигнете до TIME-DATE чрез използването на (-Light).
3. Влезте с (Mode).


Настройка на часа


В Time настройвате часа, като за целта:
1. В TIME-DATE избирате TIME
2. Променяте часа, минутите и секундите с (+) и (- Light).


Настройка на датата


В DATE си избирате месеца, деня и годината. За целта:
1. В TIME-DATE избирате DATE.
2. Променяте годината, месеца и деня чрез (+) и (- Light).


Настройки на двойното време


В Dual Time можете да настроите часа за съответната часова зона, в която се намирате. За целта следвайте следната последователност:
1. В TIME-DATE изберете DUAl TIME
3. Променете часа, минутите и секундите с (+) и (- Light).


Настройки на хронометъра


За да използвате хронометъра са необходими съответните настройки:
1. В режима TIME изберете хронометър.
2. Стартирайте, спрете и рестартирайте хронометъра със (Start Stop).
3. Задръжте (+) натиснат, за да промените нулирате хронометъра.
Настройки на таймера за обратно броене
В COUNTDOWN можете да настроите таймера за обратно броене така, че да отброява от предварително зададено време до нула. Когато се стигне до нула, се чува аларма. Зададеното по дифолт време е 5 минути. То може да се промени по следния начин:
1. В Menu избирате TIME-DATE.
2. След това избирате COUNTDOWN.
3. Настройте таймера за избраните минути и секунди.
4. Потвърдете вече зададените стойности с (Mode).


Как да стартирате отброяването:


1. В режима TIME изберете опцията за виждане на стойностите на таймера.
2. Стартирайте, стопирайте и рестартирайте със Start Stop.
3. Задръжте (+) натиснат, за да нулирате таймера.


Настройки на алармата


Настройките на алармата стават по следния начин:
1. От Menu изберете TIME-DATE.
2. След това изберете ALARM.
3. Включете или изключете алармата с (+) и (- Light).
4. Потвърдете зададените стойности с (Mode).
5. Използвайте (+) и (- Light), за да зададете часа и минутите.
Когато алармата е включена, на дисплея се появява съответния символ. Когато тя звучи, можете да я отложите или да я изключите напълно. Ако изберете YES или не направите нищо, алармата спира и се рестартира на всеки 5 минути, докато не я спрете окончателно.


Как да работите с алтиметъра и барометъра


В режима ALTI & BARO можете да се осведомите за актуалната височина, барометрично налягане или дълбочина. Има четири профила: AUTOMATIC (Автоматичен), ALTIMETER(Алтиметър), BAROMETER (Барометър) , DEPTH METER (Дълбокомер).
Как работят алтиметърът и барометърът
За да получите точните стойности при използване на режима ALTI & BARO е важно да разберете как Suunto Core калкулира атмосферното налягане на морското равнище. Моделът постоянно измерва абсолютното налягане. На тази база той измерва и атмосферното налягане на морското равнище.


Работа с алтиметъра


Алтиметърът калкулира височината, базирана на относителните стойности, които могат да бъдат свързани с атмосферното налягане на морското равнище или предходни данни за височината. При активиране на профила ALTIMETER думата ALTI е подчертана на дисплея.
Използване на функцията за измерване на различни височини на алтиметъра
Тази опция дава възможност на собственика на часовника да се осведоми за разликите между височината в първоначалното и настоящото местоположение. Тя е особено практична за любителите на изкачванията в планината, за да изчислят своите постижения. А как се използва тази функция:
1. В режим ALTI & BARO изберете опцията за измерване на разликите между височините.
2. Стартирайте, стопирайте и рестартирайте със (Start Stop).
3. Задръжте натиснат (+), за да нулирате.


Как се работи с барометъра


Барометърът предоставя информация за актуалното атмосферно налягане на морското равнище. Това се базира на относителните стойности на абсолютното налягане, задавани и постоянно измервани. Промените в атмосферното налягане на морското равнище се представят графично в средата на дисплея. Дисплеят показва записите от последните 24 часа, записани в интервал от 30 минути. Когато барометърът е активиран, то думата BARO е подчертана върху дисплея. Тогава имате достъп до следните данни чрез (View):
• Температура – измерва настоящата температура
• Височината – показва относителната стойност на височината
• Време – показва настоящия час
Използване на профил Automatic
Чрез него се преминава между използване на алтиметъра и барометъра като това се базира на движенията на собственика на часовника. Когато стойността на височината се изменя с 5 метра в рамките на 3 минути, то алтиметърът се активира. А когато часовникът не се мести, докато собственикът му изкачва някаква височина за 12 минути, се активира барометърът.
Забележка: Този профил не бива да се активира непрекъснато. В някои ситуации ще се налага да се избере използване на барометъра или на алтиметъра ръчно.


Работа с дълбокомера


Можете да използвате екстрата DEPTH METER по време на плуване. Той показва настоящата дълбочина, както и максимално достигнатата дълбочина по време на плуване. При активиране на дълбокомера се активира специална иконка под формата на вълничка в горния ляв край на дисплея.


Работа с компаса


Компасът дава възможност на собственика да се ориентира къде се намира спрямо посоката на магнитния север. Компасът преминава самостоятелно в икономичен режим след минута. Той може да се деактивира чрез (Start Stop). Когато се използва за първи път се налага калибрирането му. За целта часовникът трябва да не се накланя в различни посоки, а бавно да се завърти по посока на часовниковата стрелка, докато компасът се активира.

Назад към всички новини
Споделете